Elektronik postalar ve beraberinde iletilen tüm bilgi, onay ve her türlü formattaki dosyalar size Apron Teknoloji A.Ş. ("Apron") tarafından aşağıdaki hüküm ve koşullara göre iletilmektedir.
1. Bu e-postada yer alan bilgiler gizlidir ve kişiye özel olabilir ve sadece gönderildiği kişi ya da kuruma ya da bu bilgileri kullanmaya ya da almaya yetkili diğer kişilere özeldir.
2. Eğer siz doğru kişi değilseniz, bu e-postayı açıklamak, kopyalamak, dağıtmak ya da içeriğine istinaden işlem yapmak tümüyle yasaktır ve kanuna aykırı olabilir. Bu nedenle bu e-postayı yanlışlıkla aldıysanız, bu durumu gönderene haber veriniz ve e-postayı siliniz.
3. Bu e-postanın tarafınıza yanlışlıkla iletilmiş olması yüzünden e-postanın gizli ve kişiye özel niteliği kaybolmaz ya da bu niteliğinden vazgeçilmez.
4. Apron Teknoloji, bu e-postada yer alan bilgilerin ya da e-postanın kendisinin usulüne göre ve/veya tam iletiminden ya da e-postanın alınmasında yaşanan herhangi bir gecikmeden sorumlu değildir.
5. Apron Teknoloji bu e-postanın içeriği ile ilgili olarak hiç bir hukuksal sorumluluğu kabul etmez.
6. Apron Teknoloji, virüs filtreleme uygulamakla birlikte, e-postanın virüs içermediğini garanti ya da temin etmez.